Symposium Kuusamossa 27. - 28.8.2010
 
TIE VIENAAN

 
VIENAN PUOLESTA ENNEN JA NYTKuusamossa järjestettävässä seitsemännessä Tie Vienaan – symposiumissa pohditaan vienankarjalaista hengenlaatua sekä erityisesti suomalaisten harjoittamaa valistus- ja kulttuurityötä Vienan Karjalassa. Tärkeänä sivujuonteena tarkastellaan vienalaisuuden asemaa Suomessa ja Venäjän Karjalassa eri aikoina, pienen kansan omaleimaisuutta ja sen elintilaa suurempien valtakulttuurien paineessa.

Symposiumin ohjelmaan kuuluu asiantuntijaesitelmiä, elokuvaesitys ja Vienan Karjalan aineellista kulttuuria valottavien esineiden näyttely, joiden toivotaan tarjoavan virikkeitä keskustelulle Vienan Karjalasta ja vienalaisuudesta. Järjestäjät toivovat, että symposiumista muodostuu täälläkin kerralla tapahtuma, joka kokoaa Vienan Karjalan tuntijat ja vienalaisuuden harrastajat avoimeen mielipiteiden vaihtoon, joka johtaa myös vienalaisuutta edistävään konkreettiseen toimintaan.


OHJELMA


Perjantaina 27.8.

Päivän puheenjohtajana professori Pekka Laaksonen
13:00     Symposiumin avaus. Professori Pekka Laaksonen
13:15     Valistuksella Vienan kansaa kohottamassa. Dosentti Pekka Nevalainen
14:00     Vienan Karjala suomalaisen kulttuuriyhteistyön haasteena tänään.
             Maaherra, FT Eino Siuruainen
Keskustelu
15:15 Päiväkahvi
15:30 Vienalaiset itkuvirret. Tutkija Eila Stepanova
16:15 Vienalaisuus Suomessa tänään. FL Katja Hyry
Keskustelu
17:15 Päivällinen Kuusamon Kansanopistolla

Lauantaina 28.8.

Päivän puheenjohtajana FL Jouni Alavuotunki
10:00     Martiska Karjalainen – pohjoisen rajaseudun runonlaulaja ja pororosvo.        
             Professori Lotte Tarkka
11:00     Vieras olit vienalainen – Marina Takalon kertomus.
             Professori Juha
Pentikäinen
             Keskustelu
12:00 Lounas Kuusamon Kansanopistolla
13:15 Solovetskin luostari. Historiaa kuuden vuosisadan ajalta.
          FL Jouni  Alavuotunki

13:30 Vanhauskoiset ortodoksimunkit Kuusamossa. Kotiseutuneuvos,
          FK Seppo
Ervasti
          Keskustelu
14:15 Päiväkahvi
14:45 Dokumenttielokuva ”Paanajärven Anni”, ohjaus Lasse Naukkarinen
16:50 Symposiumin päätössanat. Vuosisata Vienan puolesta. Karjalan Sivistysseura


Matka Solovetskiin


Symposiumin oheisohjelmana 29.- 31.8. järjestää Kuusamon Kansanopisto matkan Kuusamosta Solovetskiin. Matka suoritetaan linja-autolla Kostamuksen ja Rukajärven kautta Vienan Kemiin, mistä vieraillaan päiväseltään laivalla Solovetskin luostarissa. Matkan hinta puolihoidolla, sisältäen opastukset sekä bussi- ja laivakuljetukset, on 280 €. Ennakkovaraukset Kuusamon Kansanopistolta.

Paikka     Kuusamotalo, Kaarlo Hännisentie 2, Kuusamo
Aika         27.-28. elokuuta 2010

Tiedustelut, ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset

Kuusamon Kansanopisto, Kitkantie 35, 93600 Kuusamo.
Puh. 050-4441157, sähköposti kuusamon.kansanopisto@koillismaa.fi

Järjestäjä: Tilaisuuden järjestämisestä vastaa neuvottelukunta, jossa on mukana seuraavien tahojen edustajat: Juminkeko, Kalevalaseura, Karjalan Sivistysseura, Kestävän kehityksen kulttuurikylä –säätiö, Kuusamon Kansanopisto, Kuusamon kaupunki, Lönnrot-instituutti, Maikkulan kartano, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kotiseutuliitto.
Symposiumista ei peritä osallistumismaksua


http://vuokkiniemi.net/Tie_Vienaan_2010.pdf