FT Riku Hämäläinen

Email: riku.t.hamalainen[at]helsinki.fi


Riku Hämäläinen toimii Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksella uskontotieteen amanuenssina erikoisalanaan Pohjois-Amerikan intiaanien uskonto- ja kulttuuriperinteet. Hänen väitöskirjansa Bear Shields of Plains Indians: Motifs and Meanings (Wyk, Saksa: Tatanka Press, 2011) käsitteli tasankointiaanien kilpien karhusymboliikkaa ja sen merkityksiä. Hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat myös mm. intiaanien karhurituaalit, hikoilukylpyrituaali ja aineellinen kulttuuri sekä esinetutkimuksen metodologia.

Hämäläinen on Suomen intiaaniyhdistys ry:n puheenjohtaja sekä maamme ainoan intiaaneihin keskittyvän erikoislehden KAJO’ – lehti Amerikan alkuperäiskansoista päätoimittaja. Hän on järjestänyt useita intiaanikulttuureita esitelleitä näyttelyitä ja toimi 2009 Museokeskus Vapriikin Sitting Bull – intiaanipäällikkö Istuvan Härän maailma -näyttelyn tieteellisenä asiantuntijana. Hän on mukana kansainvälisessä yhteistyössä mm. toimimalla kansainvälisen intiaanitutkimuksen verkoston American Indian Workshop järjestelytoimikunnassa.


PhD Riku Hämäläinen

Email: riku.t.hamalainen[at]helsinki.fi

Riku Hämäläinen works as a departmental coordinator in the Department of World Cultures, University of Helsinki, his special interest being the religions and cultures of North American Indians. His doctoral dissertation Bear Shields of Plains Indians: Motifs and Meanings (Wyk, Germany: Tatanka Press, 2011) covers the bear symbolism of the Plains Indian shields. His other research interests include, e.g., American Indian bear rituals and sweat lodge rituals, material culture, and methodology of researches on material culture.

Hämäläinen is the chairman of Suomen intiaaniyhdistys (the Finnish association for American Indian cultures) and editor-in-chief of KAJO’, the only Finnish journal on the indigenous peoples of America. He has arranged several museum exhibitions of North American Indian cultures, and he served in 2009 as the scientific expert for the exhibition Sitting Bull – The Life and Times of Sitting Bull. He is involved in the international cooperation, e.g. he is a member of the Organizing Committee of the American Indian Workshop, the most important European scholarly platform for researchers concerned with topics related to the Native Peoples of North America.